Environmental Studies

Ústav pro životní prostředí sídlí v ulici Benátská 2, v malebném areálu botanické zahrady PřF UK. Jako takový vznikl ústav oficiálně v roce 1990, jeho historie na UK v Praze však sahá až do roku 1977. Studentům a vyučujícím je zde umožněna výuka a výzkum v mnoha oblastech ochrany životního prostředí, zejména ovzduší, vody, půdy, ochrany přírody, odpadů a aplikaci GIS (geografických informačních systémů). Ústav je celofakultním pracovištěm, které přímo nespadá pod žádnou sekci na fakultě. V současné době administrativně patří pod proděkana sekce Geologie (prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.).


Ředitelem Ústavu pro životní prostředí je prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., DSc.


Ústav pro životní prostředí v současné době zajišťuje výuku bakalářského programu:


Pod správu Ústavu pro životní prostředí patří též Knihovna ÚŽP a projekt Albertovské včely (Czech only).


Pro studenty jednotlivých ročníků jsou ustanoveni studijní poradci (Czech only), které je možné kontaktovat v případě problémů. Je také možné napsat o radu studentům z vyššího ročníku, nebo případně na Facebook ústavu, který spravují hlavně studenti. Všem studentům a zájemcům o téma životního prostředí doporučujeme semináře ÚŽP (Czech only).